Úvod


  • Spoločnosť LETTRANS s.r.o. vznikla transformáciou z fyzickej osoby Ľubomír Letko Autobusová doprava na spoločnosť s ručením obmedzeným k 1.7.2011. Na trhu
  • vnútroštátnej a medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy však pôsobí od roku 1996. Konateľ spoločnosti vykonával zo začiatku prepravné služby výlučne
  • sám jedným autobusom, so zameraním na zájazdy. Postupom času sa spoločnosť začala zaoberať zmluvnou prepravou pre výrobný závod, čo viedlo k rozšíreniu
  • vozového parku, i personálneho obsadenia. V priebehu vývoja spoločnosti došlo k mnohým technickým, personálnym, aj organizačným zmenám, čoho výsledkom
  • sú kvalitné prepravné služby vykonávané skúsenými vodičmi s dlhoročnou praxou vo vedení autobusov. Ponuka služieb spoločnosti bola v roku 2011 rozšírená
  • o poľnohospodárske služby, kde konateľ spoločnosti využíva svoje bohaté skúsenosti z tejto oblasti dovtedy vykonávanej len ako hobby. 
  •  
  • Filozofiou našej spoločnosti je uspokojovanie prepravných a poľnohospodárskych potrieb zákazníka podľa jeho individuálnych požiadaviek.
  •  
  •                                                                         Tešíme sa na Vás!