ÚVOD

Spoločnosť LETTRANS s.r.o. vznikla transformáciou z fyzickej osoby Ľubomír Letko Autobusová doprava na spoločnosť s ručením obmedzeným k 1.7.2011. Na trhu

vnútroštátnej a medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy však pôsobí od roku 1996. Konateľ spoločnosti vykonával zo začiatku prepravné služby výlučne

sám jedným autobusom, so zameraním na zájazdy. Postupom času sa spoločnosť začala zaoberať zmluvnou prepravou pre výrobný závod, čo viedlo k rozšíreniu

vozového parku, i personálneho obsadenia. V priebehu vývoja spoločnosti došlo k mnohým technickým, personálnym, aj organizačným zmenám, čoho výsledkom

sú kvalitné prepravné služby vykonávané skúsenými vodičmi s dlhoročnou praxou vo vedení autobusov. Ponuka služieb spoločnosti bola v roku 2011 rozšírená

o poľnohospodárske služby, kde konateľ spoločnosti využíva svoje bohaté skúsenosti z tejto oblasti dovtedy vykonávanej len ako hobby. 

 

Filozofiou našej spoločnosti je uspokojovanie prepravných a poľnohospodárskych potrieb zákazníka podľa jeho individuálnych požiadaviek.

 

                                                                        Tešíme sa na Vás!