POĽNOHOSPODÁRSKE SLUŽBY

Spoločnosť ponúka nasledovné služby:

  • kosenie trávy
  • mulčovanie trávy
  • kompletná výroba senných balíkov
  • kosenie obilným kombajnom
  • balíkovanie slamy
  • prevoz poľnohospodárskych komodít
  • kompletné obhospodarovanie pôdy
  • odhŕňanie snehu
  • zimná údržba ciest soľným posypom


 

Cenník

Cena za poľnohospodárske služby sa stanovuje individuálne podľa počtu odpracovaných hodín v závislosti

od použitia konkrétnej pracovnej techniky.


Technické zabezpečenie

Pri relizácii uvedených služieb je využívané

moderné technické vybavenie:

 

traktor ZETOR PROXIMA 85 Plus

traktor ZETOR Forterra 135 + PVH

obilný kombajn LAVERDA 2050 LX

nákladný príves na prepravu dreva MULTIFOREST

mulčovač trávy

vlečka (9-tonová)

snehová radlica

posýpací vozík

rotavátor