AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Spoločnosť ponúka svojim zákazníkom vnútroštátnu i medzinárodnú autobusovú prepravu osôb pri rôznych

príležitostiach, akými sú:

 

  • zájazdy (školské, pútnické, firemné, poznávacie,...)
  • preprava do dovolenkových destinácií
  • prepravné služby pre cestovné kancelárie
  • preprava športových klubov, folklórnych súborov, pracovných kolektívov,...
  • preprava svadobných hostí
  • preprava zamestnancov do závodov

Vozový park

 

Vozový park a jeho personál sú kľúčovými faktormi spokojnosti zákazníkov a následného vývoja celej

spoločnosti. Z tohto dôvodu sa musia dané elementy flexibilne prispôsobovať potrebám zákazníka

i zavádzaným legislatívnym podmienkam týkajúcich sa technického vybavenia a parametrov vozidiel, ich

prevádzky, ako aj kvalifikácie vodičov. Všetky vozidlá spoločnosti sú pravidelne podriaďované technickým

kontrolám a spĺňajú všetky technické požiadavky, emisné limity stanovené EÚ, sú poistené základnou poistkou,

havarijnou poistkou i nedávno zavedenou povinnou poistkou zodpovednosti za škodu spôsobenú osobným

cestným dopravcom cestujúcemu v autobusovej doprave. Všetci vodiči autobusov spoločnosti disponujú

kvalifikačnou kartou vodiča, pravidelne absolvovanými školeniami a dlhoročnou praxou vo vedení autobusu.

 

Cenník

Cena za prepravu sa v našej spoločnosti určuje individuálne podľa požiadaviek zákazníka, pričom zahŕňa

fixné prepravné za 1 km uskutočnenej prepravy a fixné stojné za 1 hodinu státia autobusu. K takto určenej cene

sa pripočítavajú mýtne, parkovacie, diaľničné poplatky, ako aj iné prevádzkové náklady súvisiace s prepravou.

Pri nízkom počte kilometrov sa cena stanovuje paušálne. Spoločnosť je platiteľom DPH. Zahraničná preprava 

je od DPH oslobodená.

Spoločnosť tiež poskytuje rôzne cenové zľavy pre nových, pravidelných, ale aj nepravidelných zákazníkov.


Vozový park

Vozový park spoločnosti v súčasnosti tvorí

9 autobusov (5 diaľkových, 4 medzimestské)

 

MERCEDES BENZ TOURISMO RHD

diaľkový, 50 miest, rok výroby 2018 - plná výbava

 

MERCEDES BENZ O 350 RHD TOURISMO

diaľkový, 50 miest, klimatizovaný, chladnička,

WC, televízor, DVD, kávovar

 

KAROSA LC 936

diaľkový, 45 miest, chladnička, klimatizovaný

televízor, DVD, kávovar

 

KAROSA C 955

ďiaľkový, 51 miest

 

MERCEDES BENZ Sprinter

diaľkový, 24 miest

 

MERCEDES BENZ Intouro

medzimestský, 54 miest, klimatizovaný

 

MERCEDES BENZ Intouro

medzimestský, 60 miest, klimatizovaný

 

RENAULT RECREO

medzimestský, 54 miest

 

ISUZU NOVOLUX

medzimestský, 29 miest